Władze Szkoły Studiów I i II stopnia

Justyna Matysiewicz

Dziekan

dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE


Prodziekan

dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE


dyżur: 17.09 w godz. 10.30-12.00, 22.09 w godz. 10.00-11.30, 29.09 w godz. 10.00-11.30

Spotkania odbędą się w google Meet po uprzednim mailowym umówieniu się (andrzej.bajdak@uekat.pl). Link do spotkania będzie wysyłany umówionym studentom.

Prodziekan

dr hab. Izabela Sztangret, prof. UE


dyżur: 18.09 w godz.10.00-11.30, 25.09 w godz. 13.00-14.30, 28.09 w godz. 12.00-13.30

Spotkania odbędą się w google Meet po uprzednim mailowym umówieniu się (izabela.sztangret@uekat.pl). Link do spotkania będzie wysyłany umówionym studentom.

Prodziekan

dr Anna Kuzior

+48 32257-7926

dyżur: 17.09 w godz. 10.00-11.30, 24.09 w godz. 10.00-11.30

Spotkania odbędą się w google Meet po uprzednim mailowym umówieniu się (anna.kuzior@uekat.pl). Link do spotkania będzie wysyłany umówionym studentom.

Mirosława Malinowska

Prodziekan

dr Mirosława Malinowska


dyżur: 16.09 w godz. 9.00 - 10.30 16.09, 23.09 w godz 9.00-10.30, 30.09 w godz. 9.00-10.30

Spotkania odbędą się w google Meet po uprzednim mailowym umówieniu się (miroslawa.malinowska@uekat.pl). identyfikator spotkań: meet.google.com/dmm-ymiy-fyg;

Prodziekan

dr Krystyna Mitręga-Niestrój

+48 32257-7927

dyżur: 18.09 w godz. 12:00-13:30, 21.09 w godz.10:00-11:30, 28.09 w godz. 10:00-11:30

Spotkania odbędą się w google Meet po uprzednim mailowym umówieniu się (krystyna.mitrega-niestroj@uekat.pl). Link do spotkania będzie wysyłany umówionym studentom.

Prodziekan Szkoły - Kierownik Filii w Rybniku

dr inż. Tomasz Zieliński

pokój 1.7
ul. Rudzka 13
44-335 Rybnik

dyżur: 14 września godz. 10.00-11.00, 16 września godz. 9.00-10.00, 21 września godz. 10.00-11.00, 23 września godz. 10.00-11.00

Spotkania odbędą się w google Meet po uprzednim mailowym umówieniu się (tomasz.zielinski@uekat.pl). Link do spotkania będzie wysyłany umówionym studentom.