Władze Szkoły Studiów I i II Stopnia

Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia

dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE

+48 32257-7931

Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia

dr Anna Kuzior

+48 32257-7926

Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia

dr Krystyna Mitręga-Niestrój

+48 32257-7927

dr Krzysztof Niestrój

Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia

dr Krzysztof Niestrój


Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia

prof. dr hab. Maciej Nowak


Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia

dr hab. Robert Wolny, prof. UE

+48 32257-7925

Prodziekan Szkoły - Kierownik Filii w Rybniku

dr inż. Tomasz Zieliński

pokój 1.7
ul. Rudzka 13
44-335 Rybnik