Władze Szkoły Studiów I i II Stopnia

Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia

dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE

+48 32257-7559

Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia

dr Anna Kuzior

+48 32257-7731

Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia

dr Krystyna Mitręga-Niestrój

+48 32257-7731

Photo of dr Krzysztof  Niestrój

Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia

dr Krzysztof Niestrój


Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia

prof. dr hab. Maciej Nowak


Prodziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia

dr hab. Robert Wolny, prof. UE

+48 32257-7559

Prodziekan Szkoły - Kierownik Filii w Rybniku

dr inż. Tomasz Zieliński

+48 32432-9852

Dyżury (pokój 1.7)

10.10.2019 r. godz. 11.00-13.30