Dr hab. Robert Wolny, prof. UE

Dyżury Prodziekana:

Szanowni Państwo,

Do końca sierpnia br. dr hab. R. Wolny, prof. UE przebywa na urlopie wypoczynkowym.

Wszystkie podania prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy Dziekanatu.