Wykłady Dziekańskie

 

Dziekan Szkoły studiów I i II stopnia

serdecznie zaprasza całą społeczność akademicką

na organizowane przez Szkołę wykłady Dziekańskie.

 

Harmonogram wykładów Dziekańskich

Foto

Wykład I

tytuł: