Potwierdzanie efektów uczenia się

 

Rada ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia określiła  szczegółowy harmonogram potwierdzenia efektów uczenia się na kierunkach prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w roku akademickim 2020/2021

Harmonogram składania wniosku

  1. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 24 lutego 2020 roku.

  2. Zakończenie przyjmowania wniosków oraz dokumentacji przewidzianej Regulaminem potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach: 23 marca 2020 roku.

  3. Wydanie decyzji o potwierdzeniu efektów uczenia się przez Komisję ds. potwierdzania efektów uczenia się: do dnia 26 czerwca 2020 roku.

Szczegółowe zasady organizacji potwierdzania efektów uczenia się obowiązujące w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach /w tym: Regulamin potwierdzania efektów uczenia się oraz Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania potwierdzania efektów uczenia się/ dostępne są na stronie Biura Zarządzania Dydaktyką pod linkiem: https://www.ue.katowice.pl/jednostki/biuro-zarzadzania-dydaktyka/dzial-rekrutacji/potwierdzanie-efektow-uczenia-sie.html

Koordynator Rektora ds. Zintegrowanego Systemu  Kwalifikacji
Dr Krzysztof Niestrój, prof. UE
krzysztof.niestroj@ue.katowice.pl