Obsługa studentów według kierunków

Obsługa studentów studiów stacjonarnych

Kierunek

Opiekun

E-Commerce

Ekonomia
Gospodarka i Zarządzanie Publiczne
Przedsiębiorczość i Finanse

Anna Aksamit tel.7938 anna.aksamit@ue.katowice.pl
Mirella Szweda tel.7939 mirella.szweda@ue.katowice.pl
Bud. A, pokój 217

Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka Turystyczna
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Edyta Krysiak tel.7940 edyta.krysiak@ue.katowice.pl
Bud. A, pokój 213

Analityka Gospodarcza

Finanse i Rachunkowość
Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Specjalności anglojęzyczne:

Finnance and Accounting for Business
Finance and Accounting for International Business II
Quantitative Asset and Rsk Management

Beata Lepiarz tel.7941 beata.lepiarz@ue.katowice.pl
Anna Szczembara tel.7942 anna.szczembara@ue.katowice.pl
Martyna Wilk tel.7943 martyna.wilk@ue.katowice.pl
Bud. A, pokój 209

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Informatyka
Informatyka i Ekonometria

Małgorzata Rogalska tel.7944 malgorzata.rogalska@ue.katowice.pl
Karolina Nowrotek tel.7945 karolina.nowrotek@ue.katowice.pl
Bud. A, pokój 216

Zarządzanie

Beata Gaja tel.7946 beata.gaja@ue.katowice.pl
Bud. A, pokój 211/212a

International Business

Logistyka /inżynier/

Aleksandra Żelaźnicka tel.7947 aleksandra.zelaznicka@ue.katowice.pl
Bud. A, pokój 211/212a

Logistyka /licencjat, magister/
Logistyka w biznesie
Finanse Menedżerskie

Grażyna Palka tel.7948 grazyna.palka@ue.katowice.pl
Bud. A, pokój 211/212a

Obsługa studentów studiów niestacjonarnych

Kierunek

Opiekun

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Ekonomia
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Przedsiębiorczość i Finanse

Magdalena Zawłocka tel.7949 magdalena.zawlocka@ue.katowice.pl

Bud. A, pokój 317

Logistyka /inżynier, licencjat, magister/

Logistyka w biznesie

Gabriela Hampel tel.7951 gabriela.hampel@ue.katowice.pl
Bud. A, pokój 317

Informatyka
Informatyka i Ekonometria
Zarządzanie

Ewa Kowalska tel.7950 ewa.kowalska@ue.katowice.pl
Bud. A, pokój 315

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Finanse i Rachunkowość
Zarządzanie
Krystyna Kopiecka  tel.7952 krystyna.kopiecka@ue.katowice.pl
Bud. A, pokój 315
Finanse i Rachunkowość
Rachunkowość i Podatki

Joanna Turek-Węcel tel.7953                            joanna.turek-wecel@ue.katowice.pl
Bud. A, pokój 315

Obsługa studentów kierunków i programów anglojęzycznych

Kierunek

Opiekun

International Business

Aleksandra Żelaźnicka aleksandra.zelaznicka@ue.katowice.pl /pokój 211/212a/

E-commerce

Anna Aksamit, anna.aksamit@ue.katowice.pl

/pokój 217A/

Zagraniczni studenci krótkoterminowi

EuroClasses

Małgorzata Sawicka tel.7915 malgorzata.sawicka@ue.katowice.pl
Bud. A, pokój 223

Obsługa absolwentów /bud. A, pokój 316/

Natalia Koziej tel. 7954, natalia.koziej@ue.katowice.pl

Małgorzata Musiał tel. 7956, malgorzata.musial@ue.katowice.pl

Aleksandra Żyra tel. 7957, aleksandra.zyra@ue.katowice.pl

Obsługa świadczeń dla studentów

Kierunek

Opiekun

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
E-commerce
Ekonomia
Gospodarka Przestrzenna
Gospodarka i Zarządzanie Publiczne
Logistyka

Logistyka w biznesie
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Przedsiębiorczość i Finanse 

Gabriela Lipińska tel.7916 gabriela.lipinska@ue.katowice.pl
Bud. A, pokój 313

Analityka Gospodarcza
Finanse Menedżerskie
Gospodarka Turystyczna
Informatyka
Informatyka i Ekonometria
International Business
Zarządzanie

Joanna Wach tel.7917 joanna.wach@ue.katowice.pl
Bud. A, pokój 312

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Finanse i Rachunkowość
Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Rachunkowość i Podatki

Klaudia Kleczka tel.7918 klaudia.kleczka@ue.katowice.pl
Bud. A, pokój 311