Zapisy na przedmioty swobodnego wyboru dla Studentów 1 roku studiów niestacjonarnych II stopnia

Dotyczy kierunków: Ekonomia, FiR, Informatyka, Informatyka i Ekonometria, PiF, Zarządzanie [Więcej]


Wykład Dziekański Krzysztofa Wielickiego

Wykład Dziekański Krzysztofa Wielickiego

"Nie ma celu nie ma życia" - pod takim tytułem 21 lutego 2020 r. w Auli CNTI odbył się Wykład Dziekański Krzysztofa Wielickiego - polskiego wspinacza, taternika, alpinisty i himalaisty. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem całej...


Wybór specjalności dla Studentów I roku studiów stacjonarnych 1 stopnia, semestr 2

Dotyczy kierunków: Ekonomia, Gospodarka Przestrzenna, Gospodarka i Zarządzanie Publiczne, Informatyka, Informatyka i Ekonometria, MSG [Więcej]


Wybór specjalności dla Studentów I roku studiów stacjonarnych 2 stopnia, semestr 2

Dotyczy kierunków: Ekonomia, Gospodarka Przestrzenna, Logistyka w biznesie [Więcej]


Wybór specjalności dla Studentów I roku studiów stacjonarnych 1 stopnia, semestr 2

Dotyczy kierunków: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Finanse i Rachunkowość, Logistyka w biznesie /moduł/, Logistyka /inż./, Zarządzanie [Więcej]


Wybór specjalności dla Studentów I roku studiów niestacjonarnych 1 stopnia, semestr 2

Dotyczy kierunków: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Finanse i Rachunkowość, Logistyka w biznesie /moduł/, Logistyka /inż./, Zarządzanie [Więcej]