Sposób procedowania w zakresie trybów poprawkowych i skreśleń studentów


Szanowni Państwo,

W związku z przejściem na zdalny tryb obsługi studentów poniżej prezentujemy schemat postępowania w zakresie trybów poprawkowych oraz skreśleń studentów:

 • Student zaliczył wszystko – student ma zaliczony semestr
 • Student ma zakończoną sesję i nie brakuje mu więcej niż 12 pkt ECTS – student składa deklarację trybu poprawkowego skanem do dziekanatu do 31.03.2020
 • Student ma zakończoną sesję i brakuje mu więcej niż 12 pkt ECTS – student zostaje skreślony z listy studentów lub jeśli spełnia warunki skierowany na swój wniosek na powtarzanie semestru
 • Student nie ma zakończonej sesji i brakuje mu obecnie np. 10 pkt ECTS
  oraz ma jeden przedmiot niezaliczony (np. za 4 pkt) z powodu odwołania
  terminu sesji poprawkowej – student nie składa wniosku o tryb poprawkowy do 31.03.2020 , ponieważ w przypadku niezdania egzaminu będzie skreślony z listy studentów lub jeśli spełnia warunki skierowany na swój wniosek na powtarzanie semestru, (jeśli zda egzamin w przywróconym terminie, to wówczas złoży wniosek o tryb poprawkowy na brakujące 10 pkt ECTS)
 • Student nie ma zakończonej sesji i np. brakuje mu obecnie 13 pkt ECTS
  oraz ma jeden przedmiot niezaliczony z powodu odwołania terminu sesji poprawkowej (np. za 4 pkt ECTS) – student zostanie skreślony z listy studentów (skreślenie nastąpi po podejściu do brakującego egzaminu) lub jeśli spełnia warunki skierowany na swój wniosek na powtarzanie semestru