Katedra Rynku i Konsumpcji we współpracy z Zarządem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii w Warszawie zaprasza na cykliczne seminarium poświęcone praktycznym aspektom wykorzystania badań marketingowych pt.:

 

"PRAKTYKA NAUCE - NAUKA PRAKTYCE"

 

Celem spotkań jest prezentacja i dyskusja nad przykładami praktycznego zastosowania metod, technik i narzędzi badawczych w zarządzaniu wiedzą o konsumencie. Swoje doświadczenia prezentują przedstawiciele agencji badawczych. Tematyka prelekcji dotyczy między innymi innowacyjnych narzędzi badawczych wykorzystywanych w gromadzeniu i analizie informacji o współczesnym konsumencie.

 

Seminarium przeznaczone jest ono dla środowisk akademickich i praktyki gospodarczej, a udział w nim jest bezpłatny.