Inauguracja Roku Akademickiego

W czwartek 29 września br. o godz. 11:00 w auli "A" im. dr. Józefa Lisaka, jako pierwszy wśród śląskich uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zainaugurował kolejny rok akademicki. Tym samym oficjalnie rozpoczął obchody Jubileuszu 80‑lecia istnienia.Zobacz galerię zdjęć z Inauguracji.

Dzień inauguracji nieprzypadkowo wyznaczono na 29 września. W tym dniu, 70 lat wcześniej, uczelnia otrzymała dwa własne obiekty: obecny Rektorat - wcześniej ratusz gminy Bogucice‑Zawodzie oraz obecny budynek "A" – wcześniej szkoła powszechna.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnym "Gaudeamus Igitur", odśpiewaniem Hymnu Państwowego oraz podaniem informacji o wynikach wyborów władz uniwersytetu na kadencję 2016-2020. Następnie rektor prof. UE dr hab. Robert Tomanek przywitał przybyłych gości oraz wygłosił tradycyjne przemówienie inauguracyjne. Mówił w nim m.in. o tym, że jako uczelnia „chcemy zarządzać procesami korzystając z najlepszych wzorców z biznesu: stawiamy na integrację, szczupłe zarządzanie, czyli lean management, dynamiczną politykę kadrową. Poruszył także kwestię tzw. trzeciej misji uniwersytetu, czyli – obok kształcenia i badań – dwukierunkowych relacji z otoczeniem. Zaznaczył również, że „aktywność w obszarze internacjonalizacji w tej kadencji uczelnia chce ukoronować przynajmniej jedną uznaną akredytacją międzynarodową". Kończąc, zwrócił się do całej społeczności akademickiej, mówiąc, iż "z optymizmem spoglądamy w przyszłość".

Immatrykulacja, list gratulacyjny i wystąpienia

Po przemówieniu do uroczystej immatrykulacji, prowadzonej przez prof. dr. hab. Sławomira Smyczka – prorektora ds. edukacji i internacjonalizacji, przystąpili najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele wydziałów uczelni. Reprezentowali oni ponad 4500 studentów pierwszego roku, którzy przekroczyli progi uczelni. Bezpośrednio po przyjęciu w poczet społeczności akademickiej studentów pierwszego roku odbyło się wręczenie listu gratulacyjnego absolwentce Wydziału Zarządzania Marcie Pudzie - reprezentantce Polski w szabli kobiet drużynowo podczas XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016.

Wystąpienia gości rozpoczęto od przemowy prezydenta Miasta Katowice dr. Marcina Krupy oraz kolejno wicewojewody śląskiego Jan Chrząszcz, wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa. Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Mateusz Barczyk, który zwracając się do immatrykulowanych życzył im, by czas studiów był dla nich czasem osiągnięć i sukcesów, ale też zawiązywania nowych przyjaźni. Zakończył mówiąc: "Przed wami niesamowite lata studiów. Wiem na pewno, że dobrze wybraliście uczelnię".

Następnie prorektor ds. nauki i kadry akademickiej prof. UE dr hab. Barbara Kos odczytała depesze gratulacyjne nadesłane m.in. przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy czy premier Beatę Szydło. W dalszej części inauguracji Konsul Honorowy Chorwacji, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rybniku Andrzej Żylak na ręce prof. UE dr hab. Teresy Żabińskiej wręczył piramidę wiedzy dla rektora seniora prof. dr. hab. Leszka Żabińskiego.

Dziękując za serdeczne słowa, życzenia i gratulacje rektor prof. Robert Tomanek uroczyście otwarł jubileuszowy rok akademicki 2016/2017 wypowiadając tradycyjną formułę "Quod bonum felix, faustum fortunatumque sit!" (Oby był szczęśliwy, sprzyjający i pomyślny) i trzykrotnie uderzając stopką berła.

Premiera filmu

Punktem kulminacyjnym inauguracji była premiera filmu przygotowanego z okazji obchodów jubileuszu 80-lecia uczelni. Film prezentuje UE Katowice w sercu śląskiej metropolii, infrastrukturę uniwersytetu, usytuowanie kampusów w Katowicach i Rybniku oraz bliskie sąsiedztwo ważnych punktów na mapie regionu. Materiał jest tym ciekawszy, że został przygotowany przez naszego absolwenta Alexandra Wisniewskiego. 

Zachęcamy do oglądania filmu "UE Katowice górą"! oraz produkcji zapowiadającej go, czyli tzw. teasera.

Bezpośrednio po premierze filmu wykład inauguracyjny pt. "Rozwój metropolitalny miast i regionów" poprowadził prof. dr hab. Florian Kuźnik.

Uroczystość śpiewem uświetnił Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod dyrekcją Michała Brożka. Inauguracja roku akademickiego została poprzedzona Mszą Św. w intencji społeczności akademickiej UE Katowice o godz. 9:00 w kościele pw. Opatrzności Bożej w Katowicach.

Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystej inauguracji roku akademickiego w zamiejscowym rybnickim kampusie uczelni, na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji, która odbędzie się 13 października br.

Posłuchaj rozmowy o przyszłości uczelni z rektorem prof. Robertem Tomankiem w audycji Polskiego Radia Katowice "Kawa na ławę" na 3 godziny przed uroczystością.

Zobacz także animację konstrukcji jubileuszowego znaku "80"

Zachęcamy również do odwiedzenia specjalnej strony jubileuszu.