Innowacje na poziomie mikro- i makroekonomicznym (monografia)

Celem niniejszej monografii jest identyfikacja różnych typów innowacji w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, w organizacjach, na wybranych rynkach i obszarach życia społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem podstaw funkcjonowania współczesnej gospodarki cyfrowej, do której nawiązuje większość innowacji zarówno produktowych, jak i procesowych. Do wiodących metod badawczych wykorzystanych w opracowaniu należą analiza i krytyka piśmiennictwa, sondaż diagnostycznych, analiza i konstrukcja logiczna, a także analiza przypadków. Monografia powstała w oparciu o bogatą, aktualną literaturę przedmiotu, dane statystyczne z krajowych i światowych baz oraz wyniki badań empirycznych.

Autor Izabela Ostoj, Kamila Bartuś (red.)
ISBN 978-83-7875-667-5
Liczba stron 132
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Nakład wyczerpany


Dostępna wersja elektroniczna