Kreatywność językowa w ekonomii i zarządzaniu. Wybrane problemy (monografia)

Autorzy w niniejszej monografii podjęli próbę zbadania przejawów kreatywności (i w opozycji do niej – rutyny) językowej w wybranych obszarach praktyki gospodarczej oraz teorii odnoszącej się do nauk ekonomicznych (ekonomii i zarządzania). W książce ujęto rozważania na temat: kreatorów nieszablonowych językowych wytworów pracy, miejsca kreatywności językowej wśród rodzajów kreatywności, barier stosowania kreatywności językowej, oglądu językowych wytworów pracy z perspektywy różnych teorii twórczości, przejawów i funkcji kreatywności językowej oraz możliwości ich pomiaru, uzusu językowego, a także kreatywności językowej w kontekście rutyn organizacyjnych.

Autor Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak
ISBN 978-83-7875-599-9
Liczba stron 196
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena 20 zł

Dostępna wersja elektroniczna