Mikroekonomia. Zbiór zadań i ćwiczeń. Wydanie IV rozszerzone (podręcznik)


Niniejsze, czwarte wydanie książki Mikroekonomia. Zbiór zadań i ćwiczeń zawiera Zadania i Odpowiedzi do nich, a także Dodatki. Zadania są uporządkowane według tematów przedstawionych w podręczniku Grażyny Musiał pt.: Podstawy nauki mikroekonomii. Podręcznik dla studiów pierwszego stopnia. Po każdym temacie i zadaniach do wykonania podana jest literatura podręcznikowa i czasopiśmiennicza. Stanowi ona źródło wiedzy z mikroekonomii. Jest to literatura o charakterze uzupełniającym. Dodatki przedmiotowe są następujące: OLIGOPOL. Studium przypadku na przykładzie firmy Nokia autorstwa Dariusza Banasia oraz Wielkie kontrowersje w nauce ekonomii autorstwa Grażyny Musiał. Każdy student może korzystać z przedłożonego opracowania w ten sposób, że najpierw zapozna się z rozdziałem podręcznika Podstawy nauki mikroekonomii, nie martwiąc się zbytnio o dokładne zrozumienie wszystkiego, a następnie – z zagadnieniami do wykonania, gdyż tam znajdują się podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne. W przypadku gdy jakieś pojęcia czy kategorie okażą się niezrozumiałe, może wrócić do podręcznika, a następnie wykonać ćwiczenia sprawdzające (I-IV), zapisać odpowiedzi i zinterpretować dokonane wybory, przerobić zadania wykonując różnego rodzaju obliczenia rachunkowe, po czym ponownie przeczytać rozdział podręcznika, aby upewnić się, czy wszystko jest zrozumiałe.

Autor Grażyna Musiał (red.)
ISBN 978-83-7875-495-4
Liczba stron 258
Rok wydania 2018
Cena 20 zł

Spis treści