Modele odpowiedzi na pozycje testowe (IRT) w badaniach ekonomiczno-społecznych (monografia)

Celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie modeli odpowiedzi na pozycje testowe (modeli IRT), które wykorzystywane są w badaniach testowych i kwestionariuszach. Publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny i przeznaczona jest dla Czytelników o zaawansowanym poziomie wiedzy statystycznej. Przedstawiono w niej zagadnienia zarówno metodologiczne (założenia, estymacja parametrów, ocena jakości modelu), jak i zastosowania modeli IRT w badaniach ekonomiczno-społecznych. W monografii dokonano ponadto uszeregowania oraz usystematyzowania pojęć z zakresu modeli odpowiedzi na pozycje testowe. Wprowadzono polskie określenia dotyczące podstawowych kategorii i pojęć z zakresu modeli IRT, znanych dotychczas wyłącznie w języku angielskim.

Autor Justyna Brzezińska
ISBN 978-83-7875-681-1
Liczba stron 174
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 20 zł

Dostępna wersja elektroniczna