Monografia Autorów UE Katowice na Plaftormie Pol-Int

Informujemy, że publikacja "Polskość w narracjach medialnych z perspektywy Górnego Śląska" pod redakcją naukową Anny Musialik-Chmiel, Aleksandry Pethe i Rafała Śpiewaka, wydana przez Wydawnictwo UE, jest promowana przez platformę "Studia-o-Polsce. Interdyscyplinarnie".

"Publikacja stanowi wieloaspektową refleksję nad recepcją polskości na Górnym Śląsku. Istotnymi zagadnieniami w ramach podejmowanych analiz są ewolucja i kondensacja polskości w czasie i w różnych środowiskach, znajdująca swoje odzwierciedlenie w różnorodnych narracjach medialnych, dystrybuowanych m.in. przez prasę ("Niedziela") i telewizję (TVP Katowice). Monografia czerpiąc z wielu dyscyplin naukowych i przynależnych im metodologii, może stać się inspiracją do dalszych badań tożsamości Górnego Śląska w procesie mediatyzacji." Zobacz więcej na stronie

Naukowa platforma internetowa Studia-o-Polsce. Interdyscyplinarnie (Pol-Int) to platforma wymiany informacji naukowych i międzynarodowej komunikacji w dziedzinie badań nad Polską. Od 2014 Pol-Int udostępnia informacje z zakresu studiów o Polsce na zasadzie otwartego dostępu w szerokim środowisku badawczym oraz wspiera transgraniczną współpracę naukową.

Więcej informacji o platformie