Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór (monografia)


W publikacji przedstawiono 173 przemysłowe spółki akcyjne działające w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, a także reprodukcje ponad 210 emitowanych przez nie papierów wartościowych, głównie akcji. Prezentowane spółki podzielono według branż, w których działały. Wyróżniono przemysły: węglowy i górniczo-hutniczy; naftowy; mineralny i budowlany; energetyczny; metalowy, maszynowy i elektrotechniczny; chemiczny; drzewny i papierniczy; włókienniczy, odzieżowy i konfekcyjny; spożywczy; cukrowniczy i inne. Klasyfikacja ta odpowiada tej stosowanej w okresie międzywojennym w gospodarce polskiej. Podziału dokonano ze względu na dominujący rodzaj działalności spółki. Ma on charakter umowny, gdyż wiele spółek prowadziło działalność zróżnicowaną. Prezentowane reprodukcje pochodzą ze zbiorów autora.

Autor Michał Tomasz Wilczek, ISBN 978-83-7875-324-7, Liczba stron 397, Rok wydania 2016

Spis treści