Praktyka zarządzania wiedzą klienta w perspektywie małych i średnich przedsiębiorstw usługowych (monografia)

Tematyka monografii wpisuje się w popularny w krajowej i światowej literaturze dyskurs łączący zagadnienia zarządzania wiedzą i relacjami z klientami. Zawarte w niej rozważania koncentrują się na działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP. Dokonano w niej egzemplifikacji praktycznego podejścia przedsiębiorstw wobec wzmiankowanych zagadnień i zależności między ich wybranymi aspektami. Ze względu na przyjętą perspektywę badawczą niezbędnym stało się ustalenie istotnych uwarunkowań działalności sektora MŚP, a w szczególności adaptacyjności tych przedsiębiorstw dzięki rozwojowi relacji z otoczeniem. Ustalenia wynikające z powyższych założeń poddano weryfikacji, analizując materiał badawczy zebrany wśród menedżerów usługowych MŚP. Publikacja powstała we współpracy z Politechniką Opolską.

Autor Agnieszka Dziubińska, Marcin Komańda
ISBN 978-83-7875-688-0
Liczba stron 110
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 15 zł


Dostępna wersja elektroniczna