Procesy modelowania danych i podejmowania decyzji w architekturze systemowej przedsiębiorstwa (monografia)


Gospodarowanie informacją jest kluczowym problemem zarządzania ze względu na szybki wzrost ilości przetwarzanych danych, a zwiększające się ryzyko utraty wartości informacji ze względu na wyciek danych i brak zgodności z regulacjami prawnymi. Zasoby danych gospodarczych pochodzą z różnych źródeł, przesyłane są wieloma różnorodnymi kanałami wymagają porządkowania celem składowania i przetwarzania. Niniejsza monografia określa jak podjąć wyzwania współczesnych przedsiębiorstw dotyczące tego, jak czerpać korzyści z danych, jak porządkować problemy zarządzania danymi i jak projektować wydajne i skuteczne procesy biznesowe.

Autor Małgorzata Pańkowska (red.)
ISBN 978-83-7875-566-1
Liczba stron 192
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena 28 zł

Dostępna wersja elektroniczna

Spis treści