Rachunkowość podmiotów leczniczych. Zbiór zadań z rachunkowości finansowej i sprawozdawczości (podręcznik)


Zbiór zadań stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu i studiowaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Przeznaczony jest dla studentów kontynuujących naukę rachunkowości, którzy opanowali zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej. Może być również wykorzystany przez słuchaczy studiów podyplomowych, studiów doktoranckich oraz szkoleń z zakresu rachunkowości. Publikacja będzie także pomocna dla osób zajmujących się zawodowo rachunkowością, w szczególności tych, którzy sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF/MSR.

Autor Dorota Adamek-Hyska, Aleksandra Szewieczek
ISBN 978-83-7875-546-3
Liczba stron 112
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena 9 zł

Spis treści