Radiowe audycje preferowane jako element realizacji misji mediów publicznych w latach 2007-2017 (monografia)

Przedmiotem monografii jest realizacja misji mediów publicznych w Polsce w latach 2007-2017, której elementem są radiowe audycje spełniające szczególne powinności. Tytułowe audycje preferowane w pracy ujęto w szerokiej perspektywie: instytucjonalnej (zgodnej z oczekiwaniami ustawodawcy), odbiorcy – słuchacza, jak również historycznej, wspierając rozważania kontekstem metodologicznym z zakresu medioznawstwa. Zaprezentowano dorobek wybranych autorów związanych z Radiem Katowice na przestrzeni jego działalności. Badania empiryczne oparto na analizie wybranych audycji preferowanych na przykładzie Radia Katowice w podanym okresie dekady, co zilustrowano bogatym materiałem tekstowym, m.in. audycji Ligoniowe radio, ujętym w Aneksie niniejszej książki. Wiodąca metoda analityczno-porównawcza została uzupełniona o obserwację uczestniczącą.

Autor Anna Musialik-Chmiel
ISBN 978-83-7875-675-0
Liczba stron 286
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 35 zł

Dostępna wersja elektroniczna