Aktualności

Na XIX Wrocławskich Targach Książki Naukowej (20-22 marca 2013), nasza oficyna wydawnicza wyróżniona została bardzo prestiżową nagrodą Polskiego Radia Wrocław. Wręczenie nagrody, tj. Pucharu Polskiego Radia dla Wydawcy, który zaprezentował najlepiej... [Więcej]
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Podane są w nim aktualne informacje dotyczące punktacji za publikacje [Więcej]
Z przyjemnością zawiadamiamy że 21 grudnia 2012 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikował zaktualizowaną listę czasopism punktowanych. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe” uzyskały wyższą punktację tj. 7 pkt. [Części  B, str. 37] Szcz... [Więcej]