Zachowania strategiczne przedsiębiorstw w warunkach rynków wyłaniających się (monografia)

W świetle rosnącej niepewności warunków prowadzenia działalności gospodarczej rynki wyłaniające się stanowią doskonałe laboratorium badawcze w zakresie innowacji w strategiach i organizacji przedsiębiorstw. Rozdział pierwszy niniejszej książki przybliża Czytelnikom rynki wyłaniające się jako otoczenie działalności biznesowej oraz ich specyficzne uwarunkowania. Tezę tę rozwinięto w rozdziale drugim, charakteryzując wyznaczniki zachowań przedsiębiorstw w warunkach wyłaniającego się otoczenia – począwszy od samej istoty wyłaniających się organizacji, poprzez jej konfigurację i pomiar rezultatów, aż po legitymizację ich działań w otoczeniu. Opierając się na praktycznych doświadczeniach przedsiębiorstw, w rozdziale ostatnim zidentyfikowano alternatywne w stosunku do tradycyjnego podejścia ścieżki rozwoju przedsiębiorstw w warunkach otoczenia wyłaniającego się.

Autor Agnieszka Dziubińska
ISBN 978-83-7875-696-5
Liczba stron 160
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 19 zł


Dostępna wersja elektroniczna