Cel i zakres

Czasopismo publikuje wyniki badań empirycznych i teoretycznych w dyscyplinach: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu (dziedzina nauk ekonomicznych), informatyka (dziedzina nauk technicznych) oraz prace o charakterze interdyscyplinarnym.