Komitet Redakcyjny czasopisma "Studia Ekonomiczne"

Termin najbliższego posiedzenia Komitetu Redakcyjnego czasopisma "Studia Ekonomiczne": 
18 października 2019

Zgodnie z przyjętymi procedurami materiały do rozpatrzenia przez Komitet będą przyjmowane najpóźniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

 Dla Redaktora Naukowego