Adresy Redakcji

Autorów zainteresowanych publikacją artykułów w zeszytach tematycznych czasopisma Studia Ekonomiczne prosimy o kontakt z przedstawicielami Komitetów Redakcyjnych:

 

EKONOMIA 

se_ekonomia@ue.katowice.pl

 

WSPÓŁCZESNE FINANSE 

se_finanse@ue.katowice.pl

 

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

se_informatyka@ue.katowice.pl

 

ZARZĄDZANIE

se_zarzadzanie@ue.katowice.pl

Adres do korespondencji

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice

e-mail: wydawnictwo@ue.katowice.pl