Studia Ekonomiczne nr 124/13.
Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego.
Red. Włodzimierz Szkutnik

PDF | 52 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬