Studia Ekonomiczne nr 128/13.
Wyzwania w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych zarządzania.
Red. Małgorzata Pańkowska, Stanisław Stanek

PDF | 75 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬