Studia Ekonomiczne nr 131/13.
Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego.
Red. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur

PDF | 47 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬