Studia Ekonomiczne nr 133/13.
Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych.
Red. Grzegorz Kończak

PDF | 112 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬