Studia Ekonomiczne nr 138/13.
Autonomiczne systemy w negocjacjach.
Red. Stanisław Stanek, Tomasz Wachowicz

PDF | 83 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬