Studia Ekonomiczne nr 140/13.
Komunikacja marketingowa, współczesne wyzwania i kierunki.
Red. Andrzej Bajdak

PDF | 39 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬