Studia Ekonomiczne nr 144/13.
Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego – zastosowanie i efekty w małych miastach
. Red. Krystian Heffner, Małgorzata Twardzik

PDF | 62 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬