Studia Ekonomiczne nr 146/13.
Innowacje w finansach i ubezpieczeniach
– metody matematyczne i informatyczne. Red. Jerzy Mika, Ewa Dziwok

PDF | 39 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬