Studia Ekonomiczne nr 152/13.
Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych. Red. Janusz L. Wywiał

PDF | 40 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬