Studia Ekonomiczne nr 154/13.
Innowacje w finansach i ubezpieczeniach – metody matematyczne i ekonomiczne. Red. Ewa Dziwok, Jerzy Mika

PDF | 104 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬