Studia Ekonomiczne nr 157/13.
Wykorzystanie nowych mediów w Public Relation. Red. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz-Wronka

PDF | 98 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬