Studia Ekonomiczne nr 162/13.
Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka. Red. Grażyna Trzpiot

PDF | 130 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬