Studia Ekonomiczne nr 163/13.
Modelowanie preferencji a ryzyko '13. Red. Tadeusz Trzaskalik

PDF | 79 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬