Studia Ekonomiczne nr 164/13.
Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej. Red. Halina Buk, Józef Pfaff

PDF | 109 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬