Studia Ekonomiczne nr 169/14.
Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki. Red. Aldona Frączkiewicz-Wronka

PDF | 114 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬