Studia Ekonomiczne nr 167/14.
Polityka społeczna wobec przemian demograficznych. Red. Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur

 

PDF | 92 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬