Studia Ekonomiczne nr 171/14.
Zarządzanie instytucjami finansowymi w niestabilnym otoczeniu gospodarczym. Red. Mirosław Capiga, Grażyna Szustak

PDF | 108 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬