Studia Ekonomiczne nr 173/14.
Innowacje w bankowości i finansach. Tom I. Red. Irena Pyka, Janusz Cichy

PDF | 70 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬