Studia Ekonomiczne nr 174/14.
Innowacje w bankowości i finansach. Tom II. Red. Janina Harasim, Bożena Frączek

PDF | 68 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬