Studia Ekonomiczne nr 183/14.
Innowacyjność współczesnych organizacji. Koncepcje i modele. Część I. Red. Henryk Bieniok

PDF | 230 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬