Studia Ekonomiczne nr 184/14.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej. Red. Tadeusz Sporek, Sylwia Talar

PDF | 111 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬