Studia Ekonomiczne nr 185/14.
Public Relations. Doskonalenie procesu komunikowania w przestrzeni publicznej. Red. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Jerzy Gołuchowski, Anna Adamus-Matuszyńska

PDF | 115 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬