Studia Ekonomiczne nr 186/14.
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Część 1. Red. Irena Pyka, Janusz Cichy

PDF | 71 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬