Studia Ekonomiczne nr 189/14.
Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych. Red. Józef Kolonko, Grzegorz Kończak

PDF | 105 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬