Studia Ekonomiczne nr 191/14.
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarzadzaniu. Red. Jerzy Mika, Katarzyna Zeug-Żebro

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬