Studia Ekonomiczne nr 192/14.
Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka. Red. Grażyna Trzpiot

PDF | 64 KB

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬